Poznaj nas:

O nas

Metody

Nasz zespół

Mission statement

Galeria

Poznaj nas

Infoteach.pl | Poznaj nas | Metody nauczania

Nasze metody nauczania

Nauka w INFOTEACH Profesjonalne kursy i szkolenia oparta jest na metodzie komunikatywnej i koncentruje się na sprawnym porozumiewaniu się w sytuacjach dotyczących życia codziennego i/lub zawodowego. Skupiamy się na wszechstronnym rozwoju wszystkich sprawności językowych, czyli mówienia, czytania, słuchania oraz pisania. Kursy prowadzone są przez wykształconych i doświadczonych lektorów polskich oraz native speakerów w oparciu o wcześniej przygotowany program i profesjonalny podręcznik. Postępy w nauce monitorowane są regularnie poprzez powtórki, test semestralny oraz test końcowy. Po każdym semestrze uczestnicy otrzymują raport postępów w nauce wraz z opinią lektora.

Organizacja kursu

Przed rozpoczęciem kursu 

• Rozpoznanie i analiza potrzeb językowych kursanta

• Zakwalifikowanie na odpowiedni poziom zaawansowania dokonane na podstawie testu diagnostycznego

• Przyporządkowanie do odpowiedniej, pod względem potrzeb, poziomu i wieku, grupy

 Podczas kursu 

• Śledzenie postępów w nauce poprzez powtórki, test semestralny
oraz test końcowy

• Monitorowanie obecności na zajęciach, aktywności i wywiązywania się z zadań

• Przygotowanie raportu semestralnego

 Po ukończeniu kursu

• Przygotowanie raportu końcowego, obejmującego wyniki w nauce, frekwencję oraz opinię lektora

• Wydanie zaświadczenia o ukończeniu
kursu

ZAUFALI NAM

NA SKRÓTY

Poznaj nas

O nas

Metody

Nasz zespół

Mission statement

Galeria

Oferta

Kursy ogólne

Kursy specjalistyczne

Kursy egzaminacyjne

Szkolenia dla firm

Polish for foreigners

Inne języki

Tłumaczenia

Referencje

Listy referencyjne

Nasi klienci

Skonaktuj się

Napisz maila

 biuro@infoteach.pl

lub zadzwoń

 (+48) 608 520 849