Poznaj nas:

O nas

Metody

Nasz zespół

Mission statement

Galeria

Poznaj nas

Infoteach.pl | Poznaj nas | Mission statement

Cele szkoły

Celami INFOTEACH są:

• Prowadzenie najwyższej jakości kursów językowych dla osób dorosłych i starszej młodzieży

• Nauczanie języka w sposób umożliwiający płynną i bezstresową komunikację w języku obcym w sprawach życia codziennego

• Poszerzanie wiedzy Kursantów z obszaru zawodowego w którym poruszają się na co dzień w swojej pracy

• Doprowadzenie Kursantów do zdania wymaganych egzaminów

• Zachęcanie Kursantów do rozwijania własnych umiejętności językowych

• Szerzenie wśród Kursantów postaw otwartości i tolerancji wobec przedstawicieli innych kultur

Sposoby ich wykonywania

Nauka prowadzona jest indywidualnie lub w małych grupach od 2 do 6 osób. W Szkole wykorzystywana jest tradycyjna metoda komunikacyjna, która zakłada aktywne używanie języka obcego już od pierwszych zajęć. Zajęcia prowadzone są w oparciu o profesjonalne podręczniki dla szkół językowych oraz według programów opracowanych przez lektorów z wykorzystaniem technik multimedialnych. W trakcie zajęć równomiernie rozwijane są wszystkie umiejętności językowe: mówienie, czytanie, słuchanie i pisanie.

ZAUFALI NAM

NA SKRÓTY

Poznaj nas

O nas

Metody

Nasz zespół

Mission statement

Galeria

Oferta

Kursy ogólne

Kursy specjalistyczne

Kursy egzaminacyjne

Szkolenia dla firm

Polish for foreigners

Inne języki

Tłumaczenia

Referencje

Listy referencyjne

Nasi klienci

Skonaktuj się

Napisz maila

 biuro@infoteach.pl

lub zadzwoń

 (+48) 608 520 849